Technical data sheet manifold electronic gauge kc 100b 1 6550600100